Bc. Vladimír Brož

Bakalářská práce

Současné stejnokroje Armády České republiky

Currently uniforms of the Army of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Současné stejnokroje armády České republiky je rozdělena do dvou částí. První teoretické části a druhé praktické části. První část se zabývá přehledem oděvů nošených v současnosti Českou armádou. Formou dotazování nositelů z řad pracovníků České armády, byla zjištěna spokojenost se stejnokroji. Byla zjištěna jejich životnost a obměny. V praktické části byly naměřeny a zohledněny …více
Abstract:
The Bachelor thesis with the name of the Current uniforms of the army of the Czech republic is divided into two parts. The first theoretical and the second practical part. The first part deals with an overview of clothing worn in the present day Czech army. In the interview of the holders from among the staff of the Czech army, has identified a satisfaction with the uniform. Was established their service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Hana Štočková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brož, Vladimír. Současné stejnokroje Armády České republiky. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní marketing

Práce na příbuzné téma