Bc. Marek Čech

Bakalářská práce

Ukončení sportovní kariéry: integrace profesionálních sportovců na trh práce

Sports career termination: integration of prefesional athletes into labor market
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je ukončení sportovní kariéry sportovců a jejich následná integrace na trhu práce. Cílem mé práce je popsat změnu kariéry profesionálních sportovců a také jak se samotní sportovci v dané chvíli cítí a jak se na danou změnu připravují. V teoretické části popisuji základní pojmy jako sportovní kariéra, její vývoj a průběh, její následné ukončování a také možnosti začlenění …více
Abstract:
The topic of my bachelor's thesis is the end of a sports career and their subsequent integration into the labor market. The aim of my work is to describe the career change of professional athletes and also how the athletes themselves feel at the moment and how they prepare for the change. In the theoretical part I described basic concepts such as sports career, its development and course, its subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií