Ing. Simona Martinková

Master's thesis

Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te

Crystal growth in undercooled melts of Se-Te system
Abstract:
Tématem této práce je studium růstu krystalů ve skelném systému Se1-xTex, kde x je 0,1; 0,2 a 0,3. Růst krystalů v objemových vzorcích byl pozorován pomocí optického mikroskopu vybaveného kamerou snímající obraz v infračervené oblasti. Vzorky byly připraveny izotermní temperací. Z experimentálních dat byly určeny rychlosti růstu krystalů při zvolených teplotách. Kombinací růstových dat s viskozitními …more
Abstract:
The aim of this thesis is study of the crystal growth in glassy system Se1xTex, where x is 0,1; 0,2 and 0,3. The crystal growth in bulk samples was observed by optical microscope equipped with camera working in infrared region of spectrum. Samples were prepared by isothermal annealing. The crystal growth rates were calculated from the experimental data at chosen temperatures. Crystal growth data were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Martinková, Simona. Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry / Technical Physical Chemistry