Bc. Lukáš Chadima

Diplomová práce

The Development of Communicative Competence through Asynchronous Discussion Forum Tasks

Rozvoj komunikační kompetence pomocí úkolů umístěných na asynchronním diskuzním fóru
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem komunikační kompetence u vybraných studentů pomocí psaní, především online diskuzních úkolů. Primárním cílem této práce bylo zhodnotit, jestli komunikační kompetence u vybraných jedinců může být zlepšena jejich participací v asynchronním diskuzním fóru. Sekundárním cílem bylo vytvoření diskuzního fóra umožňujícího studentům rozvíjet jejich komunikační kompetenci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of students’ communicative competence through writing, particularly online discussion forum tasks. The primary aim of this thesis was to assess whether participants’ communicative competence may be enhanced through their participation in the asynchronous discussion forum. The secondary aim was to design the forum enabling the learner to develop their communicative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: Ing. Katarína Lexová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta