Mgr. Kamila Ivančová

Master's thesis

Postavení, úkoly a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů

The Office for Personal Data Protection - Position, Objectives and Powers
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje otázce Úřadu pro ochranu osobních údajů, jeho postavení, úkolům a pravomocím. Problematiku řeší ve světle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které upravuje mj. jak postavení Úřadu, tak jeho činnost. Práce porovnává ustanovení obecného nařízení a dosud účinného zákona o ochraně osobních údajů a hodnotí jejich soulad. Pozornost je …viac
Abstract:
This Master‘s thesis focuses on a question of the Office for Personal Data Protection, its position, objectives and powers. It deals with the issue in the light of the new General Data Protection Regulation known under the abbreviation GDPR, which, among other things, regulates the position of The Office and its activities. The work compares provisions of the general regulation and the Data Protection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Anna Chamráthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta