Bc. Anna Zdráhalová

Diplomová práce

Mediální výchova na gymnáziích perspektivou učitelů

Media education in the perspective of high school teachers
Anotace:
Práce založená na kvalitativním designu výzkumu se zabývá mediální výchovou na gymnáziích v České republice perspektivou učitelů. K analýze polostrukturovaných rozhovorů s deseti učiteli gymnázií byla použita metoda tematické analýzy. Teoretická část shrnuje možná pojetí mediální gramotnosti, koncept mediální výchovy a popisuje průběh kurikulární reformy v ČR, která vedla ke vzniku průřezového tématu …více
Abstract:
This thesis is based on a qualitative research design. It is focused on media education in grammar schools in the Czech Republic, that is taken from the perspective of teachers. A thematic analysis was used for the analysis of semi-structured interviews with ten grammar school teachers. The theoretical part summarizes the possible concepts of media literacy and media education. Furthermore it describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií