Bc. Martin Vojáček

Bakalářská práce

10 let v Unii a životy Čechů - série feature a reportáží pro týdeník Respekt

Feature stories about the influence of European policy on Czech citizens written for the magazine Respekt
Anotace:
Hlavní náplní této bakalářské práce je soubor feature a reportáží na téma vlivu Evropské unie na české občany za první dekádu členství pro týdeník Respekt. Každý z textů se věnuje vybrané oblasti, kde se vliv politiky EU projevil a ovlivnil aktéry. K tomu, aby bylo možné soubor textů vyprodukovat, je nutné ukotvit žánr feature a jeho teoretická východiska. Ty je třeba identifikovat jednak z teoretického …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to create a set of feature stories about the influence of European policy on Czech citizens during first 10 years after Czech republic joined Union for the magazine Respekt. Each text reflects one of the chosen areas, where European policy influenced respondents lifes. In order to be able to write these articles it is necessary to find out the theoretical bases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií