Mgr. Veronika Pelikánová

Master's thesis

Alergeny ve stravě dětí školního věku

Allergens in the diet of school-aged children
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na vlivy alergenů a racionální výživu ve stravě dětí školního věku. Byl vytvořen rozšiřující učební materiál pro výuku témat v předmětu potraviny a výživa, technologie, dietologie a stolničení s tématem a uplatněním racionální výživy. Teoretická část obsahuje rozšiřující informace o historii školního stravování, spotřebního koše a výživové pyramidy, druhy alergií, alergeny …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on influences of alergens and rational nutrition in the diet of school - aged children. Extensive teaching material has been created for teaching the topics in the subject of groceries and nutrition, technology, dietology and stooling with topic of application rational nutrition. The theoretical part include expanding information about history of school meals, consumer …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools