Bc. Michal Boško

Diplomová práce

Rizikový kapitál - alternatívny zdroj financovania malých a stredných podnikov

Risk capital - alternativ financial resource of small size and medium size companies
Abstract:
Goal of work: The goal of my graduation theses was describe and bring closer alternative resource of small size and medium size companies – Venture capital. As well as the other alternative ways and means of financing by financial instruments. The graduation theses have three chapters. The first chapter contains introduction to problem and description of financing throght alternative resource – Venture …více
Abstract:
Cieľ práce: Cieľom mojej diplomovej práce bolo opísať a priblížiť alternatívny zdroj financovania malých a stredných podnikov rizikovým kapitálom. Ako aj ostatné alternatívne spôsoby financovania prostredníctvom finančných nástrojov. Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola obsahuje úvod do problematiky a popis financovania prostredníctvom alternatívneho zdroja – Rizikový kapitál …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance