Bc. Tereza Fousková

Master's thesis

Divadlo v přímém přenosu: přímý přenos jako hybridní médium

Theatre performance live: live streaming as a hybrid medium
Anotácia:
Tématem diplomové práce jsou přímé přenosy divadelních představení v době nových médií. Konkrétněji přímé přenosy oper promítané do kin po celém světě (například představení z Metropolitní Opery v New Yorku a dalších významných evropských operních institucí). Ve své práci předpokládám, že v současné době „instantního času“ nových médií se mění naše chápání kategorií živé vs. zprostředkované, bezprostřední …viac
Abstract:
The topic of the current diploma thesis is live streaming of theatre performances in the new media era. Particularly it deals with live streaming of operas from Metropolitan Opera in New York to cinemas and theatres all over the world. The prerequisite of the thesis is that in today’s “instant time” period of new media the understanding of categories live vs. mediated, immediate/authentic vs. mediated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media