Bc. Jan Frank

Bakalářská práce

Cenová strategie společnosti v souvislosti s udržitelným rozvojem společnosti v aktuálním konkurenčním prostředí. Aktuální strategie reálných společností a důsledky na jejich další vývoj, vliv na rozvoj oboru a ekonomiku odvětví

Price strategy in the context of sustainable development of society in the current competitive environment. Current strategies of real companies and consequences for their further development, the impact on the development of brand and economy sectors.
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována na téma cenových strategií organizací zabývajících se stravovacími službami v historickém centru Prahy. Úvodní teoretická část je věnována metodologii zkoumání cenových strategií, orientaci cenových tvoreb a stanovení samotných cen na základě subjektivních a objektivních pohledů organizací a na základě cenových kalkulací zahrnujících všechny složky nákladů. V praktické …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is The Price Strategies of the Catering Organisations in the Historical Centre of Prague. The opening theoretical part deals with the methodology of the price strategies investigation, the orientation of the price creation and the establishment of the actual prices on the basis of subjective and objective views of the organisations and on the basis of price calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní