Bc. Pavla Lebrušková

Master's thesis

Projekt založení nového podniku v oblasti kadeřnictví a kosmetiky

Project of Establishing a New Company in the Hairdresser´s and Cosmetics Field
Abstract:
Diplomová práce se zabývá projektem založení nového podniku v oblasti kadeřnictví a kosmetiky. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s danou problematikou. Zaměřuje se především na pojmy z oblasti podnikání a jeho forem, sestavení podnikatelského plánu a charakteristiku podnikové okolí. V praktické části je provedena …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the project of establishing a new company in the field of hairdressing and cosmetics. The thesis work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the basic concepts related to the issue. It focuses mainly on concepts from the filed of business and its forms, the compilation of a business plan and the characteristics of the business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lebrušková, Pavla. Projekt založení nového podniku v oblasti kadeřnictví a kosmetiky. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration

Theses on a related topic