Bc. Pavla Lebrušková

Master's thesis

Projekt založení nového podniku v oblasti kadeřnictví a kosmetiky

Project of Establishing a New Company in the Hairdresser´s and Cosmetics Field
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá projektem založení nového podniku v oblasti kadeřnictví a kosmetiky. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s danou problematikou. Zaměřuje se především na pojmy z oblasti podnikání a jeho forem, sestavení podnikatelského plánu a charakteristiku podnikové okolí. V praktické části je provedena …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the project of establishing a new company in the field of hairdressing and cosmetics. The thesis work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the basic concepts related to the issue. It focuses mainly on concepts from the filed of business and its forms, the compilation of a business plan and the characteristics of the business …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lebrušková, Pavla. Projekt založení nového podniku v oblasti kadeřnictví a kosmetiky. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Administration

Práce na příbuzné téma