Arailym Mukhitova

Diplomová práce

Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai

Analysis of volatility of selected options on the Shanghai Stock Exchange
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat a porovnat chování volatility na vybraných Šanghajských akciových trzích. Nejprve čtenáře stručně seznámí se specifickými rysy kapitálových trh. Další kapitoly se věnují konstrukci lineárních a nelineárních modelů podmíněné heteroskedasticity, které jsou vhodným nástrojem pro popis volatility. Aplikační část práce si vybírá deset akciové indexy a hledá vhodné …více
Abstract:
The diploma thesis aims to explore and compare the behavior of volatility on selected ones Shanghai stock markets. First, it briefly introduces the reader to the specific features of the capital market. The next chapters are devoted to the construction of linear and nonlinear models of conditional heteroskedasticity, which are a suitable tool for the description of volatility. The application part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby