Theses 

Motivace k dobrovolnictví – Ludmila Málková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ludmila Málková

Bachelor's thesis

Motivace k dobrovolnictví

The motivations of volunteers

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá motivací dobrovolníků působících v organizaci Charita. Úvodní kapitoly teoretické části práce definují pojmy dobrovolník, dobrovolnictví a prosociální chování. Dále práce odkazuje na dva významné dokumenty, kterými jsou deklarace o dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické činnosti. Následující text rozvádí motivaci k dobrovolné činnosti, klasifikaci motivace dobrovolnictví, teoretické modely dobrovolnictví a nebezpečné motivy k dobrovolnictví. Poslední kapitoly teoretické části stručně charakterizují nestátní neziskové organizace a Charitu Česká republika. Ve výzkumné části práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi dobrovolníky.

Abstract: This Bachelor thesis deals with a motivation of volunteers involved in the charity organization. Introductory chapters of theoretic part define the concepts of volunteer, volunteering and prosocial behavior.Further the work presents two important documents, which are declarations about volunteering and law about volunteering. The following text provides motivation for volunteering, classifying motivation for volunteering, theoretical models of volunteering and dangerous motives for volunteering.The last chapters of theoretic part briefly characterizea nongovernmental non-profit organizations and The Charity of Czech Republic.Results from the survey which were performed among volunteers are presented in a research part of this work.

Keywords: dobrovolník, dobrovolnictví, motivace k dobrovolnictví, prosociální chování, nestátní nezisková organizace, charita

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28391 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

Málková, Ludmila. Motivace k dobrovolnictví. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 04:07, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz