Mgr. Eva Jannová

Bachelor's thesis

Stres v učitelské profesi aneb stres z pohledu budoucích učitelů

Stress in the teaching profession or stress from the perspective of prospective teachers
Abstract:
Tato práce se zabývá stresem v učitelské profesi. V teoretické části popisuje proces působení stresu. Objasňuje, co je to stres a stresor, jeho působení a fáze, jak se jedinec dokáže na stres adaptovat a jaké má stres důsledky, samozřejmě je zde i kapitola věnovaná tomu, jak lze stres zvládat a jaké možnosti zvládání stresu se jedinci nabízí. V této kapitole je popsána adaptace, resilience, coping …more
Abstract:
This work is about stress in the teaching profession. The theoretical part describes the process of the influence of stress. It explains what is a stressor, the stress, effects and phases of the stress. It describes how an individual is able to adapt to stress and what are the consequences of stress. There is a chapter devoted to how to handle stress and what options on handling stress are available …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: Mgr. Markéta Klusáčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta