Pavla FRÜHAUFOVÁ

Bakalářská práce

Efektivita vybraných oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení Teplice

The effectivness of selected departments of District Social Security Administration office Teplice.
Anotace:
Předmětem práce je analýza efektivity zvolených oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení Teplice za využití jednokriteriální metody a porovnání výsledků v období let 2009 až 2014.
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the effectiveness of selected departments of District Social Security Administration Teplice using monocriterial methods and to compare results for the period of 2009-2014.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÜHAUFOVÁ, Pavla. Efektivita vybraných oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení Teplice. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management