Bc. Katarína Pancáková

Master's thesis

Plánovanie nástupníctva a kariérny rozvoj zamestnancov banky

Succession planning and carreer development of bank employees
Abstract:
The thesis deals with the system of career development of employees of the bank which is one of the three largest banks operating in Slovak republic. The first chapter focuses on the theoretical definition of human resources management, planning and implementing the carrer development of talents. The second chapter analyses the current state of the stabilization of bank employees and their career development …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá systémom kariérneho rozvoja pracovníkov banky, ktorá patrí k trom najväčším bankám pôsobiacich v Slovenskej republike. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie riadenia ľudských zdrojov, plánovania a realizácie kariérneho rozvoja talentov. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav procesu stabilizácie pracovníkov banky a ich kariérneho rozvoja prostredníctvom programu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Marek Potkány, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK