Bc. Pavla Vybíhalová

Bakalářská práce

Problematika nemocenského pojištění a její dopady na zaměstnavatele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Problems of Health Insurance and its Impact on the Employer FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno
Anotace:
Anotace Autor: Pavla Vybíhalová Název: Problematika nemocenského pojištění a její dopady na zaměstnavatele FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou pojistného na sociální zabezpečení z hlediska zaměstnavatele a zaměstnance s akcentem na nemocenské pojištění a vyhodnocení řady změn, které v této oblasti přinesly závažné legislativní změny účinné …více
Abstract:
Annotation Author: Pavla Vybíhalová Title: Problems of Health Insurance and its Impact on the Employer FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno This bachelor thesis deals with problems of social security insurance on the part of employers and employees with emphasis on health insurance and evaluation of many changes in this area that substantial legislative changes effective from 1st January …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Pavel Borek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting