Bc. Ondřej Hošek

Master's thesis

Návrh implementace metody Balanced Scorecard s využitím EFQM modelu excelence ve vybraném podniku

Implementation of Balanced Scorecard Proposal used by EFQM Excellence Model to a selected company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zavedením modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku. Práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část. Literární rešer-še se zabývá vymezením finanční analýzy, EFQM Model Excelence a Balanced Sco-recard. Ve vlastní práci je stručně charakterizována současná situace podniku, vypracována finanční analýza a shrnuty výsledky sebehodnocení EFQM Modelu Excelence. Na …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on proposing impemantation of the Balanced Scorecard in the selected company. Thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part deals with the definition of financial analysis, EFQM Excellence Model and Balanced Scorecard. Practical part describes the selected company, analyses a financial health and summarizes the results of self-esteem based on EFQM …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses soj2t4 soj2t4/2
4/1/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
4/1/2017
Halíčková, K.
9/1/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.