Bc. Michal SMĚTÁK

Diplomová práce

Jednotělesová protitlaková parní turbina\nl{} do paroplynového cyklu

Single-casing back-pressure steam turbine in steam-gas cycle.
Anotace:
V diplomové práci se zabývám tepelným, pevnostním výpočtem a návrhem průtočné části turbiny.
Abstract:
My diploma work is concerned with thermal, strenght calculation and steam-flowing part of the turbine.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Milčák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMĚTÁK, Michal. Jednotělesová protitlaková parní turbina\nl{} do paroplynového cyklu. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/