Veronika Vajdová

Bakalářská práce

Ochrana obyvatelstva při likvidaci odpadu ze zdravotnických zařízení

Protection of the Population at Disposing of Waste from a Health Facility
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva při likvidaci odpadu ze zdravotnických zařízení. Tato problematika zahrnuje právní normy, druhy odpadu, třídění, přepravu, nakládání, dekontaminaci a odstranění odpadu ze zdravotnických zařízení. Vše je popsáno v teoretické části. Praktická část se zabývá analýzou rizik, která vede k minimalizaci rizik. V závěrečné části se pak práce zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis is about problematics of protection of the population in liquidation of waste from medical facilities. These problematics include legal standards, types of waste, sorting, transport, handling, decontamination and waste removal from medical facil-ities. Everything is described in the theoretical part. Practical part is about risk analysis which leads to the minimalization of risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vajdová, Veronika. Ochrana obyvatelstva při likvidaci odpadu ze zdravotnických zařízení. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe