Theses 

Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně – Lucie TOMÁŠKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie TOMÁŠKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně

Radiation protection and radioactive waste in nuclear medicin

Anotace: První část (teoretická) bakalářské práce popisuje radiační ochranu radiačních pracovníků, pacientů a rodinných příslušníků. Vysvětluje, co je ionizující záření, jeho účinky na lidský organismus s následnou ochranou před ním. Na oddělení nukleární medicíny se používají otevřené zářiče (radiofarmaka), která jsou aplikována pacientům. Odpady vzniklé z tohoto procesu se likvidují dle platných zákonů a norem. Druhá část (praktická) bakalářské práce se zaměřuje na aplikaci výše uvedených postupů a principů u radiačních pracovníků, pacientů a rodinných příslušníků. Nachází se zde porovnání výsledků osobního monitorování radiačních pracovníků. V názorné ukázce je uveden proces ukládání a likvidace radioaktivního odpadu vzniklého na oddělení ústecké nukleární medicíny Masarykovy nemocnice dle platných zákonů a norem s následným uvolňováním do složek životního prostředí.

Abstract: The first part of the bachelor thesis describes radiation protection of workers, patients and family members. It explains what ionizing radiation is, its impact on human beings and protection against it (shielding). The department of nuclear medicine uses open emitters (radio pharmaceuticals), which are applied to patients. The waste generated from this process is treated according to relevant laws and regulations. The second part of the thesis is focused on applying the procedures and principles mentioned above in terms of workers, patients and family members. There is a comparison of the results of individual monitoring of radiation workers. In an illustrative example shows the process of storing and disposal of radioactive waste arising from the department of nuclear medicine Masaryk Hospital in accordance with applicable laws and standards with subsequent release to the enviroment.

Klíčová slova: radiační ochrana, ionizující záření, radiofarmaka, otevřené zářiče, radioaktivní odpad, Atomový zákon

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Čestmír Berčík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Lucie. Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz