Lucie TOMÁŠKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně

Radiation protection and radioactive waste in nuclear medicin
Anotace:
První část (teoretická) bakalářské práce popisuje radiační ochranu radiačních pracovníků, pacientů a rodinných příslušníků. Vysvětluje, co je ionizující záření, jeho účinky na lidský organismus s následnou ochranou před ním. Na oddělení nukleární medicíny se používají otevřené zářiče (radiofarmaka), která jsou aplikována pacientům. Odpady vzniklé z tohoto procesu se likvidují dle platných zákonů a …více
Abstract:
The first part of the bachelor thesis describes radiation protection of workers, patients and family members. It explains what ionizing radiation is, its impact on human beings and protection against it (shielding). The department of nuclear medicine uses open emitters (radio pharmaceuticals), which are applied to patients. The waste generated from this process is treated according to relevant laws …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Čestmír Berčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Lucie. Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí