Ing. Jindřich ZDRÁHAL

Diplomová práce

Evoluční algoritmy v prostředí WebMathematica

Evolutionary algorithms in WebMathematica
Anotace:
Práce by měla přiblížit vybrané evoluční algoritmy a prostředky použité při jejich programování. Taky jsem se pokusil ukázat, jakým přínosem jsou evoluční algoritmy pro optimalizaci. Hlavním cílem mé práce je zpřístupnit tyto algoritmy všem zájemcům prostřednictvím internetu. Jsou použity tyto algoritmy: horolezecký algoritmus, simulované žíhání, rozptylové hledání.
Abstract:
This work tries to introduce the chosen evolutionary algorithms and means to programming them. Then I tried to show the benefits of EA for the optimization. The main ambition of this work is to make these algorithms available for all interested people. I use these algorithms: Hill-climbing, Simulated Annealing and Scatter Search.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007
Zveřejnit od: 28. 5. 2007
Identifikátor: 6481

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZDRÁHAL, Jindřich. Evoluční algoritmy v prostředí WebMathematica. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie