Bc. Simona Čechová

Bachelor's thesis

Možné strategie prevence šikany učitele

Possible Strategies that Can Prevent Teacher from Being Bullied
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá otázkou, "jaké jsou strategie učitelů, aby předcházeli šikaně vůči své osobě".V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s danou problematikou – šikana učitele, její příčiny, formy a účastníci. Dále je v teoretické části definován vztah mezi učitelem a žákem, a jaké jsou možnosti pro vznik tohoto vztahu či jeho zlepšení. Praktická část se věnuje kvalitativnímu …viac
Abstract:
The present bachelor thesis deals with the question “what are the teachers´ strategies that can protect themselves from being bullied ”. The basic terms are defined in theoretical part which are connected to this issue – bullied teacher, its causes, forms and participants. In theoretical part is also defined the relationship between the teacher and the student and what are the possibilities for the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. Barbora Šimůnková
  • Oponent: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy