Bc. Adéla Anna Vavrečková

Bachelor's thesis

Exteriér a interiér profesora Humberta Humberta - neoformalistická analýza filmu Lolita

Exterior and Interior of Professor Humbert Humbert - the Neoformalist Analysis of the Movie Lolita
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce metodou neoformalistické analýzy nahlíží na poslední filmovou adaptaci románu Vladimira Nabokova Lolita. Režisér snímku Adrian Lyne se na hlavní postavu a zároveň vypravěče příběhu profesora Humberta Humberta pokusil podívat jiným způsobem: ve velkém detailu, směrem zvnějšku dovnitř. Bakalářská diplomová práce osvětluje nejen tento nový pohled, přiblíženo je i společenské …more
Abstract:
This bachelor thesis explores, via the neoformalist analysis method, the last film adaptation of Vladimir Nabokov´s novel Lolita. The movie director Adrian Lyne tried to look at the main character and simultaneously the story narrator professor Humbert Humbert in a different way: in great close-up, from exterior to interior. The thesis illuminates this new point of view, also it explains the atmosphere …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies