Bc. Adéla Anna Vavrečková

Bachelor's thesis

Exteriér a interiér profesora Humberta Humberta - neoformalistická analýza filmu Lolita

Exterior and Interior of Professor Humbert Humbert - the Neoformalist Analysis of the Movie Lolita
Anotácia:
Tato bakalářská diplomová práce metodou neoformalistické analýzy nahlíží na poslední filmovou adaptaci románu Vladimira Nabokova Lolita. Režisér snímku Adrian Lyne se na hlavní postavu a zároveň vypravěče příběhu profesora Humberta Humberta pokusil podívat jiným způsobem: ve velkém detailu, směrem zvnějšku dovnitř. Bakalářská diplomová práce osvětluje nejen tento nový pohled, přiblíženo je i společenské …viac
Abstract:
This bachelor thesis explores, via the neoformalist analysis method, the last film adaptation of Vladimir Nabokov´s novel Lolita. The movie director Adrian Lyne tried to look at the main character and simultaneously the story narrator professor Humbert Humbert in a different way: in great close-up, from exterior to interior. The thesis illuminates this new point of view, also it explains the atmosphere …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedúci: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies