Kateřina Zlatníková

Bachelor's thesis

Funkce rodiny pohledem adolescentů

Family Functions from the Perspective of Adolescents
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rodinou a jejími funkcemi. Podává obraz funkční rodiny, pro kterou jsou charakteristické určité vlastnosti. První část popisuje rodinu pomocí sociologického a psychologického hlediska spolu s její strukturou a proměnami, které v ní současně probíhají. Další část se zabývá otázkou funkčnosti rodiny a jejími funkcemi neboli úlohami, které zastává jak vůči svým členům, tak vůči …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of family and its functions. It shows a picture of the functional family, which is characterized by certain properties. The first part describes the family by the sociological and psychological point of view, together with its structure and changes that are taking place in it. The following part deals with the functionality of the family and its functions or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Jurčíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zlatníková, Kateřina. Funkce rodiny pohledem adolescentů. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy