Ing. Jana Nekudová

Master's thesis

A comparative analysis of consumer’s perception of hotel restaurants in Great Britain and New Zealand (Relationship marketing study)

A comparative analysis of consumer’s perception of hotel restaurants in Great Britain and New Zealand (Relationship marketing study)
Abstract:
V poslední době probíhá diskuze o problematických hotelových restauračních zařízeních a jejich negativním dopadu na ziskovost hotelů, v jejichž rámci působí. Manažeři hotelových restaurací ve snaze zvýšit jejich ziskovost nově volí několik strategických přístupů jako je například využití externích služeb, celebrity šéfkuchařů nebo spojení se se známými restauračními řetězci. Nicméně prozatím žádný …more
Abstract:
There has been a recent discussion about the burdensome hotel restaurant operations and their negative impact on the profitability of hotels. As a reaction several strategic approaches have been adopted by practitioners such as outsourcing, co-branding or employing celebrity chefs. However no research has been conducted to study the reasons behind the problematic hotel restaurants’ results. The purpose …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management