Bc. Iveta Ptáčníková

Bakalářská práce

Marketing služeb a pohostinství

Marketing of services and hospitality industry
Anotace:
Marketing je v dnešní znalostní společnosti neodmyslitelnou součástí k zajištění úspěšnosti firem. Technologický pokrok se v oblasti služeb a pohostinství vyvíjí velmi dynamicky a proto je závislý na mnoha vzájemně propojených proporcích. Základní charakteristiky zákazníka se rychlým tempem mění a strategie, které v minulosti byly účinné a dostačující, dnes jsou často nevyhovující a nestačí. Svět se …více
Abstract:
Marketing in today's knowledge society is an essential component ensuring the success of companies. Technical progress in the field of services and hospitality is developing very dynamically and hence it is dependent on many interrelated proportions. Basic characteristics of customer is changing rapidly and strategies, that have historically been effective and sufficient, are today often inadequate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marcela Holá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní