Bc. Tomáš Novotný

Master's thesis

Nová toponyma jako prostředek symbolické kontroly prostoru? Příklad československého pohraničí.

New toponyms as a means of symbolic control of space? The case of Czechoslovak borderland.
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou pojmenování místa jako mocenského aktu, a to zejména na příkladu hromadné změny názvů německého a maďarského původu v Československu po druhé světové válce. Popisuje motivaci, průběh a výsledek těchto změn a přibližuje i dobové komentáře. Dále hodnotí dopad a úspěšnost tohoto procesu dnešním pohledem a nastiňuje možnosti dalšího výzkumu.
Abstract:
This thesis deals with the issue of renaming a place as an act of power, particularly by the case of the large-scale replacement of toponyms of German and Hungarian origin in Czechoslovakia after the World War II. It describes the motives, the course and the result of the changes and also shows some contemporary comments on them. Subsequently it judges the effect and success of the process from the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development