Bc. Martin Mužík, DiS.

Master's thesis

Státní podpora revitalizace bytového fondu v České republice

State Support to Housing Stock Revitalisation in the Czech Republic
Abstract:
Téma mé diplomové práce je zaměřeno na revitalizaci bytového fondu a státní podporu v této oblasti. K tématu mám určitý vztah, protože pracuji v bance, kde pomáhám klientům vyřešit financování této investiční akce. Úvod obsahuje seznámení se s tématem. První kapitola se zaměřuje na analýzu současného stavu bytového fondu. Ve druhé kapitole hodnotím nástroje finanční politiky, jak ovlivňují bytový fond …more
Abstract:
My thesis is focused on the housing stock revitalisation and state support in this field. The topic is very close to me because I work in a bank which provides clients with solution of how to finance this investment project. The introductory part deals with the general idea of the topic. The first chapter analyses the current condition of the housing stock. Tools of the financial policy and their influence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Reader: Ing. Ondřej Kvaček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS