Monika Uhlířová

Bakalářská práce

Státní politika zaměstnanosti

State employment policy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou státní politiky zaměstnanosti a jejím vývojem v ČR. První kapitola analyzuje vývoj nezaměstnanosti, srovnává s Evropskou unií a vymezuje důležité pojmy, týkající se politiky zaměstnanosti. V další části následuje rozdělení politiky zaměstnanosti na aktivní a pasivní se zaměřením na aktivní část. Ve třetí části je rozebraná novela zákona o zaměstnanosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the state employment policy's issues and its development in Czech republic. The first chapter analyses the unemployment's development and compares it with European Union and also defines important terms regarding to the employment policy. In the second part follows the division of the state employment policy into passive and active part with focusing on the active part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: Milena Soušková
  • Oponent: Michal Spirit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30600