Bc. Stanislav Dutko

Diplomová práce

Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku

Marketing communication tools and their use in selected enterprises
Abstract:
ANNOTATION DUTKO Stanislav: marketing communication tools and their application in a selected enterprise. (Thesis) - Bank Institute / College in Liptovský Mikuláš. Study program: Finance, Specialization: Financial transactions – Head of the diploma thesis: doc. Ing. Ceniga Pavel, PhD. - Qualification level: Ing. (Engineer). - Liptovský Mikuláš, 2011. The main objective of this thesis is to evaluate …více
Abstract:
ANOTÁCIA DUTKO Stanislav : Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku. (Diplomová práca) – Bankoví inštitút vysoká škola Praha v Liptovskom Mikuláši. Študijný program: Financie, študijný odbor: Finanční obchody, - Vedúci : doc. Ing. Ceniga Pavel, PhD., - Stupeň odbornej kvalifikácie: Ing. (inžinier). – Liptovský Mikuláš, 2011. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK