Pavla Rokoská

Bakalářská práce

Depiction of Slavery in Slave Narratives

Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zmapovat problematiku otroctví ve Spojených státech v letech 1750-1870. První část teoreticky popisuje počátky a rozvoj otrokářského systému. Druhá část je založena na analýze vybraných životopisů, které zrcadlí přímou zkušenost života v zajetí. Pozornost je zaměřena především na rodinný život otroků a na vztahy mezi otroky a otrokáři. Závěrem je uvedeno porovnání životopisů …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to examine the issue of slavery in the United States in 1750-1870. The first part theoretically recounts the origins and development of the institution of slavery. The second part is based on the analysis of selected slave narratives reflecting direct experience of life in the bondage. The attention is focused especially on slaves? family life and relationships between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rokoská, Pavla. Depiction of Slavery in Slave Narratives. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi