Michaela Nádvorníková

Bakalářská práce

Proces skladování v logistickém centru NIKA Logistics a.s.

The process of warehousing in the logistics center NIKA Logistics Company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zmapování současného stavu logistiky skladu firmy NIKA Logistics a.s., a na základě srovnání teoretických poznatků a faktických zjištěních je navrženo případné řešení na změny. Bakalářská práce má dvě části, a to teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy: proces skladování, druhy skladů, možnosti uskladnění, prostorové uspořádání skladu a …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to map the current situation of logistics in a warehouse of NIKA Logistic Company. Based on comparison of theoretical knowledge and factual findings are suggested potential solutions or changes. The bachelor thesis contains two main parts, theoretical and practical part. Theoretical part includes definitions for storage process, types of warehouses, storage options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Marek Vinš
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54860

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management