Bc. Jiřina Muchová

Diplomová práce

Edukace jedinců s těžkým zdravotním postižením ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem

Anotace:
Anotace: Diplomová práce s názvem Edukace jedinců s těžkým zdravotním postižením ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem seznamuje čtenáře s možností využívání terapií ve výuce žáků s postižením, poukazuje na vhodnost zařazování tematických bloků. Uvedené konkrétní příklady rozšiřují stávající Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální, podporují celkový psychomotorický vývoj …více
Abstract:
This diploma thesis called Education of persons with severe physical disabilities in classes with physiotherapeutical educational programme makes the reader acquainted with the possibility of benefiting from therapies when teaching handicapped pupils. It points out the applicability of thematic blocks. The specific examples given in this thesis extend the current Physiotherapeutical educational programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta