Ing. Saida Zhambakiyeva

Master's thesis

Analýza faktorů determinujících vývoj HDP a jeho struktury ve vybraných zemích

Determinants of GDP and its Structure Analysis in Specific Countries
Abstract:
Diplomová práce «Analýza faktorů determinujících vývoj HDP a jeho struktury ve vybraných zemích» se zabývá analýzou hrubého domácího produktu České republiky a republiky Kazachstán a hlavně faktorů, které ovlivňují a tvoří hodnotu HDP. V teoretické části jsou uvedeny vedle informace o hrubém domácím produktu zásadní zvolené makroekonomické faktory, které ve větší míře mají vliv na vývoj HDP – nezaměstnanost …more
Abstract:
My diploma thesis called «Analysis of factors determining the development of GDP and its structure in selected countries» addresses the gross domestic product of the Czech Republic and the Republic of Kazakhstan, especially the factors which affect GDP and form its value. The theoretical part contains not only basic information about the concept of gross domestic product, but also chosen fundamental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS