Sylva PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ

Diplomová práce

Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools

Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools
Anotace:
V této práci se zabýváme edukací žáků se sluchovým postižením, kteří jsou integrováni na běžných základních školách. Jako prioritní považujeme zaměřit se na komunikační schopnosti a dovednosti, a pravopis. Toto je ovlivněno různými faktory. Například funkčností a spoluprácí rodiny, stupněm postižení, psychické, fyzické a sociální úrovni sluchově postiženého žáka, možnostem používání kompenzačních pomůcek …více
Abstract:
This diploma work deals with education of schoolchildren with hearing disability who are integrated in regular elementary schools. As priority there si set out the focus on communication skills and abilities, and grammar. It is influenced by various factors. For instance by functionality and cooperation in families, grade of disability, psychical, physical, and social level of hearing disabled schoolchild …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ, Sylva. Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta