Sylva PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ

Master's thesis

Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools

Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools
Abstract:
V této práci se zabýváme edukací žáků se sluchovým postižením, kteří jsou integrováni na běžných základních školách. Jako prioritní považujeme zaměřit se na komunikační schopnosti a dovednosti, a pravopis. Toto je ovlivněno různými faktory. Například funkčností a spoluprácí rodiny, stupněm postižení, psychické, fyzické a sociální úrovni sluchově postiženého žáka, možnostem používání kompenzačních pomůcek …more
Abstract:
This diploma work deals with education of schoolchildren with hearing disability who are integrated in regular elementary schools. As priority there si set out the focus on communication skills and abilities, and grammar. It is influenced by various factors. For instance by functionality and cooperation in families, grade of disability, psychical, physical, and social level of hearing disabled schoolchild …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ, Sylva. Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta