Dariusz Cymerys

Diplomová práce

Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky pro objektivizaci technického stavu letadel

Nondestructive Testing Application for Aircraft Technical Condition Objectification
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím nedestruktivních metod technické diagnostiky na letecké technice. Popisuje obecně možné vady a provozní porušení, které se mohou vyskytnout v materiálu s přihlédnutím ke specifikům materiálů používaných v letectví. Dále prezentuje přehled všech standardních nedestruktivních metod technické diagnostiky, které nacházejí uplatnění v údržbě letadel. V práci jsou podrobněji …více
Abstract:
Master thesis is dealing with nondestructive testing application for aircraft. It describes in general possible defects and operation damages in material and it focuses on particularity of materials used in aviation. It presents an overview of all the standard nondestructive inspection methods which are applicable in aircraft maintenance. The thesis describes more precisly innovative methods of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Blata
  • Oponent: Jiří Brus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava