Michal Podstawka

Diplomová práce

Použití nedestruktivních metod technické diagnostiky pro zkoušení kolejnic

Nondestructive Testing Application for Rail Examination
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím nedestruktivních metod technické diagnostiky na kolejnicích. Popisuje kolejnice a výhybky, jejich možné vady a lomy, které vznikají za provozu. Dále uvádí přehled všech běžně používaných metod nedestruktivní technické diagnostiky na kontrolu kolejnic. V práci je popsána inovativní metoda − magnetická paměť kovu. Všechny metody, včetně poslední zmíněné, byly prakticky …více
Abstract:
Master thesis is dealing with nondestructive testing an application for rails. It describes rails, rail road switches, it's possible operation originated defects and cracks. It presents an overview of all the common nondestructive testing methods applicable for rail control. The thesis describes innovative method − Metal Magnetic Memory. All of the methods including last mentioned were practically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Blata
  • Oponent: Dariusz Cymerys

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava