Vladimir Badashkhanov

Bakalářská práce

Analysis of Google Analytics usage in a particular business

Analyza využití Google Analytics v konkrétní firmě
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je demonstrovat vliv použíti Google Analytics na životní cyklus produktu.Na základě odborné literatury a dat, která byla velkoryse poskytnuta nadnárodní společností, která by chtěla zůstat anonymní, popisuje tato práce digitální marketing a jeden z hlavních produktů v této oblasti – Google Analytics. Část tohoto dokumentu je zaměřena na technologie, která je součástí Google …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to reflect influence of usage of Google Analytics on a product lifecycle. Based on a professional literature and data that was generously provided from a multinational company that desired to stay anonymous, this thesis describes digital marketing and one of the major products in this field – Google Analytics. Part of this document is focused on technology behind …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiří Sedláček
  • Oponent: Ladislav Luc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80160