Bc. Andrea Boesová

Diplomová práce

Translating children's literature: Analysis of Joseph Jacobs's fairy tales

Translating children's literature: Analysis of Joseph Jacobs's fairy tales
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá překladem dětské literatury, především překladem pohádek. Pohádky jsou rozebrány z hlediska jejich charakteristiky, pohádkových postav, ale i z hlediska jejich významu v sociálním a psychologickém kontextu. Předmětem překladové analýzy jsou Keltské pohádky od Josepha Jacobse a jejich dva české překlady. Tyto pohádky jsou analyzovány nejen z hlediska jevů typicky se vyskytujících …více
Abstract:
This thesis deals with translation of children`s literature, mainly with translation of fairy tales. Fairy tales are examined with reference to their characteristic features, fairy-tale characters but also with reference to their role in social and psychological context. The translation analysis is concerned with Celtic Fairy Tales by Joseph Jacobs and their two translations to Czech. Within these …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta