Bc. Simona Tomková

Diplomová práce

Srovnání pitného režimu u žáků běžné ZŠ a u žáků ZŠ podporující zdraví v Brně

Comparision drinking regime of pupils of normal elementary school and pupils of elementary school wholesome in Brno
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. Část teoretická se věnuje dvou hlavním kapitolám, Pitnému režimu a Škole podporující zdraví. Na úvod je zmíněný význam vody pro lidské tělo, příjem, výdej a potřeba tekutin. Dále jsou uvedeny zásady pitného režimu, vhodné nápoje a doporučení pro žáky ve věku 12 – 15 let. Navazující kapitola Škola podporující zdraví se zabývá pojmem zdraví, jeho prevencí …více
Abstract:
My diploma thesis is divided into several parts. Theoretical part deals with two main sections, Drinking regime and The School wholesome. Preliminary there is mentioned the importance of water for human body, income and output of water and the need for liquids. Next, there are outlines of drinking regime, suitable liquids and recommendations for pupils between 12 and 15 years old. The following part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta