Karel KOTOUS

Bakalářská práce

Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku

Hydrologic reclamation of the open mine Medard in Sokolov
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat technologický postup prací použitých během rekultivace lomu Medard na Sokolovsku. První část práce obsahuje popis a vymezení pojmu rekultivace spolu s příklady jednotlivých typů. Dále je zde popsána jak historie společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., tak i historie těžby na lomu Medard. Následuje popis technologie prací připravující lom Medard …více
Abstract:
This thesis aims to describe the technological process used during the reclamation works at Medard in Sokolov. The first part includes a description and definition of the reclamation work along with examples of each type. This is followed by a description of Sokolovská uhelná, successor in title, Inc. company's history, as well as the history of mining at Medardand subsequently a description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTOUS, Karel. Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí