Jana Svobodová

Diplomová práce

Využití sociálních sítí v podnikaní se zaměřením na marketing

The use of social networks in business focusing on marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou postavení sociálních sítí v České republice a jejich možným využitím pro podnikatelské účely s důrazem na marketing. Práce je zaměřena na sociální síť Facebook, která vykazuje z pohledu počtu uživatelů a jejich aktivity nejvíce využívanou sociální síť v ČR s nejvyšším reklamním potenciálem. Práce popisuje proces tvorby placených i neplacených forem propagace v rámci …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the position of social networks in the Czech Republic and describes their potential usage for business with a scope on marketing. The work focuses on the social network Facebook, which in terms of number of users and their activity is the most represented social network in the Czech Republic and therefore represents the highest advertising potential. The work describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Markéta Kubálková
  • Oponent: Ivana Topolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40728