Aleš CÍRUS

Diplomová práce

Účetní reforma ve veřejném sektoru od 1.1.2010 - 2012

Public sector accounting reform since 2010 - 2012
Anotace:
V diplomové práci se věnuji problematice účetní reformy ve veřejném sektoru, analyzuji ji a hodnotím její dopady do účetnictví a hospodaření základního územního samosprávného celku. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. Po Úvodu, ve kterém je vytýčen cíl práce, následují dvě kapitoly, jež tvoří Teoretickou část. V první kapitole je proveden rozbor účetní reformy ve veřejném sektoru, účinné od 1 …více
Abstract:
The Diploma Thesis is concentrated on problems of accounting reform, analysis and valorization of its effects implemented in economy and bookkeeping of municipality. The Diploma Thesis consists of five chapters. After the Introduction where the aim of thesis is set two chapters follow which form the Theoretical part of thesis. The analysis of the accounting reform in public sector that is lawful since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CÍRUS, Aleš. Účetní reforma ve veřejném sektoru od 1.1.2010 - 2012. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická