MUDr. Šárka Kunzová, Ph.D.

Disertační práce

Preventivní vyšetření a poradenství pro veřejnost: Centrum preventivní medicíny

Preventive examination and counseling for public: The centre of preventive medicine
Anotace:
Přehledová část mapuje poznání o faktorech životního stylu (ŽS), mechanismech jejich účinku a možnostech behaviorální změny v kontextu chronických neinfekčních onemocnění (CHNO) Vědecký zájem o faktory behaviorální (výživa, pohyb, kouření, alkohol, slazené nápoje, sedavé chování, spánek), psychosociální (duševní zdraví, všímavost) a mikrobiom je dokumentován četnostmi publikací na tato témata v databázi …více
Abstract:
The theoretical part of the dissertation thesis surveys the knowledge about lifestyle factors, their mechanism of action and ways to change behavior in the context of chronic non-communicable diseases (CHND). Scientific interest in behavioral factors (diet, exercise, smoking, alcohol, sweetened beverages, sedentary behavior, sleep), psychosocial factors (mental health, mindfulness) and the microbiome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta