Bc. Kristina Szkanderová

Diplomová práce

Vliv obezity na kardiorespirační zdatnost a hodnocení kvality života u mužů a žen s ICHS v kardiovaskulární rehabilitaci

The impact of obesity on cardiorespiratory fitness and evaluation of quality of life in men and women with coronary heart disease in cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem této práce bylo hodnocení vlivu12týdenního kombinovaného kardiovaskulárního tréninku na tělesnou hmotnost, parametry kardiorespirační zdatnosti a kvalitu života u obézních mužů a žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční a u neobézních mužů a žen s chronickou ICHS. Na začátku a na konci rehabilitačního programu byly spiroergometrií stanoveny parametry kardiorespirační zdatnosti a zároveň …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the effect of a 12-week training on the body weight, fitness parameters and quality of life in obese men and women with chronical coronary heart disease and in non-obese men and women with chronical coronary heart disease. Spiroergometry was used to diagnose tolerance parameters of physical activity at both the beginning and the end of the rehabilitation programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta